Містяться випробування для вступу на освітні програми рівня "Бакалавр"