Містяться випробування за окремими конкурсними предметами